حلقه‌ی گمشده‌ی اهالی کتاب

وضعیت کارگران حمل کتاب در نمایشگاه-قسمت اول

وضعیت کارگران حمل کتاب در نمایشگاه

حتی پول خرید ناهار هم نداریم

«رسانه کتاب» حلقه‌ی گمشده‌ی اهالی کتاب

 

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد