حلقه‌ی گمشده‌ی اهالی کتاب

خوانش شعر «تبعید» از دفتر «دلتنگی‌ها» اثر یدالله رویایی با صدای مظفر رویایی

دلتنگی‌ها/ یدالله رویایی/ موسسه انتشارات نگاه/شعر

دلتنگی‌های رویایی
مظفر رویایی شاعر، منتقد، مترجم و هنرپژوه، برادر کوچک‌تر و یار دیرین یدالله رویایی است. خوانش شعری از «دلتنگی‌ها» شاید نمود دلتنگی‌های مظفر برای برادرش باشد، ولی به جهت اشراف کامل بر نوع نوشتار و زیست در جهان متن «رؤیا»، شعرخوانی دکتر مظفر رویایی به‌غایت دل‌نشین و گوش‌نواز شده‌ است.
دکتر مظفر رویایی در یکی از غروب‌های زمستانی سال ۱۳۹۶، رو‌ در روی دوربین رسانه کتاب، اولین قطعه از دفتر «دلتنگی‌ها» را قرائت کرده‌ است.
(مجموعه اشعار یدالله رویایی، چاپ اول ۱۳۸۷، انتشارات نگاه، صفحات ۳۸۹ الی ۳۹۴)
شعرهای «دلتنگی‌ها» برای نخستین بار به سال ۴۶-۱۳۴۵ سروده و منتشر شده‌ است.

«رسانه کتاب» حلقه‌ی گمشده‌ی اهالی کتاب

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد