حلقه‌ی گمشده‌ی اهالی کتاب

باغ ملی/ کورش اسدی/ نشر نیماژ/ داستان‌های کوتاه فارسی

باغ ملی اثری همچنان متفاوت

«باغ ملی» نقطه‌ی عطفی در زندگی ادبی نویسنده‌ای است که نامش طی ماه‌های گذشته، در پی مرگ خودخواسته‌ی وی، بارها و بارها به گوش اهالی ادبیات خورده‌ است. مجموعه‌ای مشتمل بر هشت داستان که برنده‌ی چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی گلشیری شد و نام کورش اسدی را در ادبیات داستانی ایران تثبیت کرد. اسدی با خلق ‌زبانی درهم‌ پیچیده و در عین حال هماهنگ با کنش داستان و بهره‌گیری از شیوه‌های بدیع نوشتاری توانسته‌ است در این اثر به توصیف درونی انسان معاصر بپردازد.

در پشت جلد کتاب می‌خوانیم:

«… توی همین خیال بودم که یک نفر از میان درخت‌ها بیرون آمد، ایستاد، خودش را تکان داد، دو دستش را به دو طرف باز کرد، خمیازه کشید و تا مرا دید برّو بر نگاهم کرد. پالتوی بلند خاکستری رنگی تنش بود که یک آستین نداشت. رفت کنار حوض ایستاد. بعد خم شد چیزی برداشت و پرت کرد طرف درخت‌ها.

طرف درخت‌ها یک کلاغ پرید هوا و چند بال نزده، افتاد زمین و همان طور که بال چپش را می‌کشید زمین، رفت میان درخت‌ها…»

«رسانه کتاب» حلقه‌ی گمشده‌ی اهالی کتاب

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد